Welkom op mijn website

LauraWeb is de website van Laura Meilink-Hoedemaker. Deze site is opgezet om onderzoeksgegevens die niet in mijn proefschrift zijn verwerkt, alsnog aan anderen beschikbaar te stellen. Bovendien gaf mijn proefschrift aanknopingspunten voor aanvullend onderzoek. De resultaten daarvan zijn eveneens op deze website te vinden. Het zijn voornamelijk teksten. Sommige zijn eerder gepubliceerd in een tijdschrift of, als hoofdstuk, in een boek. Andere teksten betreffen lezingen op internationale congressen, of voordrachten voor kleine gezelschappen. En er zijn ook teksten die alleen maar op deze website staan. 

Maatschappelijke onderwerpen

Ik kom uit een familie van artsen en apothekers. Enkele van hun wederwaardigheden vind je bij 'Familie Hoedemaker' onder menuknop Maatschappelijk van het hoofdmenu. Onder deze knop is ook informatie te vinden over Soroptimist International en over Mentorschap.

Klokkenspel en beiaardiers

De meeste teksten op mijn website gaan over "klokkenspel". Deze muziekinstrumenten, ook wel carillons of beiaarden genoemd, staan per locatie geordend onder de menuknop Steden met carillons van het hoofdmenu. De bespelers van die instrumenten krijgen een plaats onder menuknop Beiaardiers van het hoofdmenu.

Recent afgeronde projecten

  • Mijn onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort is gepubliceerd in 2017 in het tijdschrift Klok en Klepel, een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.  Het is in het hoofdmenu te vinden bij 'Steden met carillons>Amersfoort'. Een publieksgerichte versie van dit artikel verschijnt najaar 2020 in het jaarboek van de historische vereniging Flehite in Amersfoort,
  • In 2016 bestudeerde ik diverse 100-jarige activiteiten. Zo stuitte ik op de allereerste beiaardconcerten op de Laurenstoren [91] in Rotterdam in 1916.
  • In 2017 schreef ik een tekst voor het boekje bij de CD van Camerata Delft met muziek van de 17de eeuwse Delftse beiaardier Dirck Scholl. De CD is in januari 2018 gepresenteerd in Museum Het Prinsenhof in Delft. Zowel de Nederlandse [97] als de Engelse [131] tekst is downloadbaar. Ga naar webpagina 'De Delftse klokkenisten Scholl' voor verwijzingen naar Dirck Scholl, zijn vader, zijn broer en zijn zoon. 
  • Op 16 september 2019 gaf ik een lezing [142] voor de "Inspiratiedag" van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Het ging over de Rotterdamse stadsbeiaardiers Ferdinand Timmermans en Leen 't Hart.
  • Voor het Congres van de World Carillon Federation [Philadelphia juni 2020] is mijn voorstel voor een lezing over Daniel Robins geaccepteerd. Robins was de eerste Amerikaanse beiaardstudent in Amersfoort die met een diploma naar huis ging. Dit congres in Philadelphia is in verband met de Coronacrisis uitgesteld. 
  • De Delftse klokkenist Dirck Scholl was nogal heetgebakerd. Scholl en zijn Haagse collega Veldcamps vochten een kwestie uit via advertenties in de landelijk verschijnende Oprechte Haerlemse Courant van oktober 1718. In maart 2020 werkte ik dit onderwerp uit voor deze website.
  • De Delftse beiaardiers Johannes en Frederik Berghuys stelden tussen 1775 en 1815 een verzameling eenvoudige muziekstukjes samen voor het carillon van de Nieuwe Kerk in Delft. In 1986 gaf ik daarover een lezing voor de World Carillon Federation in Michigan, USA. Pas in 2020 bewerkte ik dat voor deze website.
  • De Delftse beiaardier Leen 't Hart behaalde in 1953 met grote overtuiging de eerste prijs in de Internationale beiaardwedstrijd, die werd gehouden op de Dom in Utrecht. 
  • In 1958 nam Leen 't Hart deel aan het Beiaardfestival in Cobh, Ierland. Het bleek om een wedstrijd te gaan. Leen 't Hart behaalde drie van de vier prijzen.

 Bijgewerkt oktober 2019, februari 2020, maart 2020, april 2020, mei 2020; juni 2020