Welkom op mijn website

LauraWeb is de website van Laura Meilink-Hoedemaker. Deze site is opgezet om onderzoeksgegevens die niet in mijn proefschrift zijn verwerkt, alsnog aan anderen beschikbaar te stellen. Bovendien gaf mijn proefschrift aanknopingspunten voor aanvullend onderzoek. De resultaten daarvan zijn eveneens op deze website te vinden. Het zijn voornamelijk teksten. Sommige zijn eerder gepubliceerd in een tijdschrift of, als hoofdstuk, in een boek. Andere teksten betreffen lezingen op internationale congressen, of voordrachten voor kleine gezelschappen. En er zijn ook teksten die alleen maar op deze website staan. 

Maatschappelijke onderwerpen

Ik kom uit een familie van artsen en apothekers. Enkele van hun wederwaardigheden vind je bij 'Familie Hoedemaker' onder menuknop Maatschappelijk van het hoofdmenu. Onder deze knop is ook informatie te vinden over Soroptimist International en over Mentorschap. Over mijzelf is er ten slotte een korte biografie.

Klokkenspel en beiaardiers

De meeste teksten op mijn website gaan over "klokkenspel". Deze muziekinstrumenten, ook wel carillons of beiaarden genoemd, staan per locatie geordend onder de menuknop Steden met carillons van het hoofdmenu. De bespelers van die instrumenten krijgen een plaats onder menuknop Beiaardiers van het hoofdmenu.

Recent afgeronde projecten

 

Bijgewerkt oktober 2019