Beiaardiers:

verwante onderwerpen 

In deze rubriek zijn onderwerpen van algemene aard opgenomen, of onderwerpen die bij een groep van carillonsteden behoren.
Zij behoren niet altijd tot mijn eigen onderzoeksgebied. Het kunnen ook toevallige vondsten zijn die interessant zijn door hun context in de tijd. Zij zijn daardoor een aanleiding voor nieuw onderzoek van mijzelf of dat van anderen.  

 

    v e r w a n t e   o n d e r w e r p e n  

beiaardier:

titel:

 

Jac Vincent 

Jacob Vincent, beiaardier en Henri Fritsen, klokkengieter
voordracht congres World Carillon Fedration (WCF),  Springfield USA, juli 2000

  • manuscript 
  • publicatie in Klok en Klepel, december 2005

 

 [naar pdf 136] 

beiaardier:

titel:

 

Addie de Jong (1941-1997)

Addie de Jong in Memoriam
scan uit Rotterdams Jaarboekje 1997, blz 152-155

 

[naar pdf 155] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Briefwisseling tussen de beiaardier Vincent  en de klokkengieter Fritsen:
       ga naar pdf [136]