Beiaardiers:

verwante onderwerpen 

In deze rubriek zijn onderwerpen van algemene aard opgenomen, of onderwerpen die bij een groep van carillonsteden behoren.
Zij behoren niet altijd tot mijn eigen onderzoeksgebied. Het kunnen ook toevallige vondsten zijn die interessant zijn door hun context in de tijd. Zij zijn daardoor een aanleiding voor nieuw onderzoek van mijzelf of dat van anderen.  

 

tabel: verwante onderwerpen

beiaardier:

titel:

 

Jac Vincent 

Jacob Vincent, beiaardier en Henri Fritsen, klokkengieter
   voordracht congres World Carillon Fedration (WCF),  Springfield USA, juli 2000

  • manuscript 
  • publicatie in Klok en Klepel, december 2005

 

 naar pdf [136] 

beiaardier:

titel:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Briefwisseling tussen de beiaardier Vincent  en de klokkengieter Fritsen:
       ga naar pdf [136]