Roelof Gort (1900-1967)

door Laura Meilink

De Arnhemse uurwerkmaker en beiaardier Roelof Gort studeerde aan de beiaardschool in Mechelen waar hij op 12 augustus 1926 zijn diploma behaalde met het judicium 'met onderscheiding'. Hij speelt desondanks een bescheiden rol in mijn boek over zijn tijdgenoot Ferdinand Timmermans.

Aangezien er in Arnhem al een stadsbeiaardier was, en Gorts hoofdbezigheid in de horloge- en juwelierswinkel lag, bleef hij als beiaardier free-lance, nog voordat deze term was uitgevonden.
In 1927 nam hij met succes deel aan de beiaardwedstrijden van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging (NKV) in Utrecht en in 's Hertogenbosch. In beide steden eindigde hij als tweede na Ferdinand Timmermans. In 1931 trad hij aan in de NKV-wedstrijden in Rotterdam en Breda, waar hij opnieuw in de kopgroep eindigde.
In 1935 volgde Gort zijn vader op als Stadsuurwerkmaker van Arnhem.

In de Tweede Wereldoorlog werd het Arnhemse carillon met de Eusebiustoren verwoest. Daarbij verloor Gort ook zijn oefenklavier en zijn muziekbibliotheek. Hij moest definitief afzien van zijn ambities ooit in Arnhem weer carillon te spelen.
Zo werd het stil rond Roelof Gort, totdat ik in mei 2005 een brief ontving van Gort's zoon Alfred, die in 1961 was geĆ«migreerd naar de Verenigde Staten van Amerika, en die na zijn pensionering zijn roots naging. Hij heeft de korte beiaardiersloopbaan van zijn vader verder uitgewerkt en beschreven. Graag bied ik daarvoor ruimte op mijn website. Lees de Engelstalige resultaten van zijn naspeuringen [72] in Nederland.

Opgezet: augustus 2005
Bijgewerkt: maart 2006