Openbare tijdaanwijzing in Delft

door Laura Meilink-Hoedemaker

1. Tijd voor Delft

Onder deze titel leverde ik in 1999 een bijdrage aan het Jaarboek Delfia Batavorum 1999, een uitgave van de Historische Vereniging Delfia Batavorum in Delft (ISBN 0927-409-x).

Sinds 1997 boog een groepje belangstellenden zich - soms ook letterlijk - over een torenuurwerk, dat in gedemonteerde staat lag opgeslagen in een depot van de gemeente Delft. Mijn aandeel in dit project bestond uit de historische onderbouwing. Het bleek te gaan om het uurwerk uit de toren van het stadhuis, dat in de periode 1660 tot 1662 is gemaakt door de Delftse uurwerkmaker Coenraet Harmensz Brouckman, en dat in 1938 buiten gebruik is gesteld. Na zestig jaar rust is dit uurwerk schoongemaakt, in elkaar gezet en aan de praat gebracht. Het staat sinds 2004 op de rode zolder van de toren van de Nieuwe Kerk.

Een fotokopie van dit hoofdstuk verscheen in 2002 onder ISBN 90-75806-06-X. Deze is verkrijgbaar tegen kostprijs. Een verzoek om toezending kunt u per e-mail verzenden naar L.J. Meilink-Hoedemaker in Rotterdam onder vermelding van 'Klok kijken in Delft'. Het e-mailadres vindt u onder menu 'Colofon >contact' . Na betaling wordt de brochure gestuurd naar het door u opgegeven adres.

 

2. Klok kijken in Delft

Onder deze titel schreef ik in 2002 een hoofdstuk in het Jaarboek Delfia Batavorum 2002, een uitgave van de Historische Vereniging Delfia Batavorum in Delft (ISBN 0927-409-x). Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de openbare uurwerken in Delft, chronologisch gerangschikt naar hun ontstaan.

De belangrijkste locaties zijn het Stadhuis, de toren van de Oude Kerk, de toren van de Nieuwe Kerk, de kapel van het Sint Joris Gasthuis, de kapel van het Oude Gasthuis en de Schiedamse Poort.
Na een korte bouwgeschiedenis wordt telkens de geschiedenis van het uurwerk verteld en het uurwerk beschreven, met enige nadruk op de zichtbare tijdaanwijzing. De tekst is voorzien van voetnoten en, waar mogelijk, geïllustreerd met contemporaine afbeeldingen en foto's van de nog bestaande uurwerken.

Een fotokopie van dit hoofdstuk verscheen in 2002 onder ISBN 90-75806-29-9. Deze is verkrijgbaar tegen kostprijs. Een verzoek om toezending kunt u per e-mail verzenden naar L.J. Meilink-Hoedemaker in Rotterdam onder vermelding van 'Klok kijken in Delft'. Het e-mailadres vindt u onder menu 'Colofon >contact' . Na betaling wordt de brochure gestuurd naar het door u opgegeven adres.

opgezet: augustus 2005
bijgewerkt: april 2006