Steden:

verwante onderwerpen

In deze rubriek zijn onderwerpen van algemene aard opgenomen, of onderwerpen die bij een groep van carillonsteden behoren.
Zij behoren niet altijd tot mijn eigen onderzoeksgebied. Het kunnen ook toevallige vondsten zijn die interessant zijn door hun context in de tijd. Zij zijn daardoor een aanleiding voor nieuw onderzoek van mijzelf of dat van anderen.  

 

    v e r w a n t e   o n d e r w e r p e n link

titel:

 

Miniatuur speeltorens
publicatie in Klok en Klepel, september 2006, pag 8-11

betreft: Utrecht, Haarlem, Rotterdam, Breda, Schoonhoven en Amsterdam 

[naar pdf 135] 

    Printed music for the carillon in the Netherlands: 1920-1942

scan from the Congress Book - World Carillon Federation
presentation in Aschaffenburg, Germany, 1996      (English)

[naar pdf 159]
    Gedrukte muziek voor carillon in Nederland: 1920-1942

scan van een artikel in Klok en Klepel; met illustraties      (Dutch)

[naar pdf 105]