Steden:

verwante onderwerpen

In deze rubriek zijn onderwerpen van algemene aard opgenomen, of onderwerpen die bij een groep van carillonsteden behoren.
Zij behoren niet altijd tot mijn eigen onderzoeksgebied. Het kunnen ook toevallige vondsten zijn die interessant zijn door hun context in de tijd. Zij zijn daardoor een aanleiding voor nieuw onderzoek van mijzelf of dat van anderen.  

 

    v e r w a n t e   o n d e r w e r p e n link

titel:

 

Miniatuur speeltorens
publicatie in Klok en Klepel, september 2006, pag 8-11

betreft: Utrecht, Haarlem, Rotterdam, Breda, Schoonhoven en Amsterdam 

[naar pdf 135]