Soroptimist International en Soroptimistclub Rotterdam

Soroptimist International is een NGO [Non Governmental Organisation} die zich inzet voor het verbeteren van de positie van vrouwen en kinderen. Er zijn wereldwijd ruim 80.000 leden in 100 landen, verenigd in een federatief verband. De 100 Soroptimistclubs in Nederland hebben zodoende te maken met de vier niveau’s: clubniveau, landelijk niveau, europees niveau en wereldniveau. Deze hebben alle een eigen bestuur en communicatiekanalen.

In 1982 werd ik uitgenodigd voor het lidmaatschap van Soroptimistclub Rotterdam. Mijn rol in de organisatie is vooral faciliterend geweest. In het clubbestuur was ik in de periode 1984-1988 achtereenvolgens vice voorzitter en voorzitter, na het jaar 2000 secretaris en assessor. Ik was twee termijnen lid van de Commissie Ledenwerving.

In het landelijk netwerk was ik in de jaren negentig actief in het Vrouwenstudiefonds; als lid van de Extensioncommissie begeleidde ik in de periode 1988-1992 vier clubs in Zuid Holland naar hun inauguratie. Als hoofdredacteur van het landelijk tijdschrift, dat destijds zes maal per jaar verscheen, coördineerde ik van 2003 tot 2008 de productie van 24 afleveringen.

 

 

Laatste bewerking: 

 jaar / periode  omschrijving  link naar pdf
 2005  Soroptimist tijdschriften in de Europese Federatie  
 Bijeenkomst van redacteuren; Wenen 2005.
  pdf 102
 2023  Route naar Soroptimistclub Rotterdam: zie de doorverwijzing naar de clubwebsite   route
     

Breadcrumbs