Soroptimist International en Soroptimistclub Rotterdam

Soroptimist International is serviceclub, die zich inzet voor het verbeteren van de positie van vrouwen en kinderen. De organisatie is door de Verenigde Naties erkend als een NGO [Non Governmental Organisation]. Er zijn wereldwijd ruim 80.000 leden in 100 landen.

De 100 Soroptimistclubs in Nederland, met in totaal ruim 3000 leden, hebben te maken met de vier niveau’s: clubniveau, landelijk niveau, Europees niveau en wereldniveau. Deze hebben alle een eigen bestuur en communicatiekanalen.

In 1982 werd ik uitgenodigd voor het lidmaatschap van Soroptimistclub Rotterdam. Mijn rol in de organisatie is vooral faciliterend geweest. In het clubbestuur was ik in de periode 1984-1988 achtereenvolgens vice voorzitter en voorzitter, na het jaar 2000 secretaris en assessor. Ik was twee termijnen lid van de Commissie Ledenwerving.

In het landelijk netwerk was ik in de jaren negentig actief in het Vrouwenstudiefonds; als lid van de Extensioncommissie begeleidde ik in de periode 1988-1992 vier clubs in Zuid Holland naar hun inauguratie.

In de Europese Federatie was ik van 1993 tot 1995 coördinator Health.

Als hoofdredacteur van het landelijk tijdschrift De Nederlandse Soroptimist, dat destijds zes maal per jaar verscheen, coördineerde ik van 2003 tot 2008 de productie van 24 afleveringen.

 

 

Laatste bewerking: 11 december 2023

 jaar / periode  omschrijving  link naar pdf
2005 Soroptimist tijdschriften in de Europese Federatie  
Bijeenkomst van hoofdredacteuren; Wenen 2005.
  pdf 102
2023 Route naar Soroptimistclub Rotterdam: doorverwijzing naar de clubwebsite   route
     

Breadcrumbs